Privacyverklaring

In deze privacyverklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website van Hof van Langfoor, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van deze site verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld middels een brochure aanvraag. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over je activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arcuszuid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van informatie

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@arcuszuid.nl.

Retentie

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als het nodig is om je diensten te verlenen. Indien je ons wilt verzoeken jouw registratiegegevens niet meer te gebruiken om diensten aan jouw te verlenen, kun je contact met ons opnemen via info@arcuszuid.nl. We zullen jouw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Cookies en andere technieken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als je een vraag hebt over deze privacyverklaring of over de behandeling van jouw gegevens door Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V., kun je een e-mail sturen naar info@arcuszuid.nl. U kun je contact met ons opnemen op:

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V.
Dorpstraat 98
6438 JX Oirsbeek
Nederland

T. +31 (0)46 411 3290
E. info@arcuszuid.nl

In bepaalde gevallen is het mogelijk om jouw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als jouw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en je een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die je aan Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. hebt verstrekt, of als je merkt dat de gegevens onjuist zijn en je wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. gegevens aan je kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij je mogelijk om een bevestiging van jouw identiteit, en eventueel andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op jouw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na je verzoek contact met jouw op.

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Deze pagina is voor het laatste aangepast op 27 mei 2019.